Reklamace

Pro reklamaci zboží nás prosím kontaktujte telefonicky na čísle +420603220600 nebo emailem na info@adams-music.cz.

Prodejce s Vámi domluví způsob řešení reklamace zboží.

 

PŘÍLOHA Č. 1 - FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

Adresát:                Zdeněk Roudnický, Slezská 308/24, 46001 Liberec 15

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Číslo faktury:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Telefon:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně data a způsobu vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis: